Følg tarifforhandlingene Oslo Kommune: enighet

Publisert: 24. mai 2024 av Sara Åsatun

Enighet i lønnsoppgjøret på overtid i Oslo kommune

– Det økonomiske resultatet fra meklingen vil gi medlemmene våre reallønnsvekst. Vi er glade for at vi har forbedret systemet for lokale forhandlinger for våre medlemmer og at der er satt av midler til lokale forhandlinger, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Julius Okkenhaug.

Den totale rammen ble på 5,2 prosent. For Akademikernes medlemmer betyr dette en lønnsøkning på minimum 3,7 %. Potten som er satt av til lokale forhandlinger er på 1,3 % med virkningstidspunkt 01.07. 24.

Partene kom til enighet nesten12 timer på overtid. 

-Det har vært krevende forhandlinger. Derfor er vi svært fornøyde med at det er blitt satt av midler til å gjennomføre lokale forhandlinger og at vi har forbedret bestemmelsene om lokal lønnsdannelse for våre medlemmer.  Det er også satt ned et partsarbeid som skal jobbe mer med tematikk som er viktig for Akademikerne, sier Okkenhaug.  

Akademikerne kommune forventer at utvalget vil bidra til å gjøre viktige endringer slik at flere akademikere i Oslo kan få kollektive, lokale forhandlinger frem i tid. 
________________________________________________________________________________________________________________

Publisert 01.05.24

Brudd i lønnsforhandlingene med Oslo Kommune

– Det har vært en god tone og konstruktive forhandlinger med Oslo kommune. Dessverre kom vi ikke i havn med et resultat som alle partene kunne akseptere, sier Julius Okkenhaug som ledet forhandlingene for Akademikerne i Oslo kommune.

Bruddet var et faktum like før fristen klokken 24.00.

Siden årets oppgjør er et hovedoppgjør, forhandles også hele tariffavtalen.

Akademikerne krevde reallønnsvekst og en endring av lønnssystemet for medlemmene i Oslo som sikrer dem lokale, kollektive forhandlinger.

Oslo er den eneste arbeidsgiveren i offentlig sektor som ikke har modernisert sitt lønnssystem for Akademikernes medlemmer.

– Nå håper vi at meklingen kan gi oss en løsning, avslutter Okkenhaug.

Oppgjøret går nå til mekling med frist 23. mai klokken 24.00
_______________________________________________________________________________________________________________

– Må redusere lønnsgapet til privat sektor

Publisert 22 04.2024

– Vi krever reallønnsvekst for våre medlemmer i Oslo kommune. Kunnskap, innsats og ansvar må anerkjennes med konkurransedyktig lønn, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Julius Okkenhaug.

Mandag klokken 13 åpnet tariffoppgjøret i Oslo kommune.

Det nye byrådet har satt seg ambisiøse mål innenfor blant annet klima, psykiatri og skole. For å nå disse målene er Oslo kommune avhengig av dyktige ansatte med høy utdanning.

– Oslo kommune må bruke lønn for å sikre seg kompetansen de trenger. Oslo trenger blant annet kvalifiserte lektorer i skolene, ingeniører som bidrar til grønn omstilling og psykologer som kan gjøre det bedre for psykisk syke i Oslo, sier Okkenhaug. 

Frontfagspartene har anslått en gjennomsnittlig lønnsvekst på 5,2 %. Dette anslaget er hverken gulv eller tak for etterfølgende tariffoppgjør. Akademikerne mener det er lønnsutviklingen i frontfaget over tid som er normgivende, ikke anslaget hvert år.

– Kampen om høyt utdannet arbeidskraft er stor, og det offentlige må tilby konkurransedyktig lønn for å vinne kampen om hodene.

Lokale, kollektive forhandlinger

Tariffoppgjøret i år er et hovedoppgjør, som betyr at det forhandles om både lønn og arbeidsvilkår i tariffavtalen.

Oslo har som eneste kommune i landet et gammeldags og sentralisert system, som Akademikerne krever at moderniseres. I resten av landets kommuner, staten og i sykehusene har Akademikernes medlemmer, med unntak av lektorene, lokale, kollektive forhandlinger.