Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Endelig frokostmøter igjen

Publisert: 31. mars 2022 av Maria Sperre

Torsdag morgen arrangerte Samfunnsøkonomene frokostmøte i sine lokaler. Tema for møtet var: Må vi tenke nytt om faget økonomi? Bakgrunn for valg av tema er diskusjonen vi har hatt rundt faget de senere år, hvor det blant annet har blitt stilt spørsmål ved om økonomiutdanningen ved universitetene er for ensrettet. Samfunnsøkonomene er opptatt av å legge til rette for faglige diskusjoner og hadde derfor invitert representanter fra Rethinking Economics. Fra Rethinking economics stilte den nye lederen Anna Nordahl Carlsen som foredro om bevegelsens tenking omkring faget og viktigheten av at studenter får innblikk i et videre omfang av teoriretninger i utdanningen. Thorvald Grung Moe holdt en presentasjon om Modern Money Theory (MMT). Han er tidligere spesialrådgiver i Norges Bank og nå forsker ved Levy Economics Institute, Bard College og medlem av Fagrådet i Rethinking Economics Norge. Etter foredragene ble det tid for spørsmål og noen refleksjoner knyttet til foredragene.

Vi takker for deltakelsen og ser frem til neste frokostmøte. Invitasjon blir sendt ut i vårt nyhetsbrev og kunngjort på Facebook og hjemmesiden.

Ønsker du å ta en titt på presentasjonen til Thorvald Grung Moe fra dagens møte kan du gjøre det her: