Foto:Canva fotos

3 samfunnsøkonomer i det nye prisrådet for havbruk

Publisert: 5. januar 2024 av Sara Åsatun

Finansdepartementet har oppnevnt medlemmer til prisråd for grunnrenteskatten på havbruk for perioden 2024-2026. Blant de 8 utvalgte er 3 av dem Samfunnsøkonomer.

For 2023 er det vedtatt en grunnrenteskatt på oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. En velfungerende grunnrenteskatt er avhengig av at den nokså presist treffer avkastningen av grunnrenteskattepliktig virksomhet.

Samfunnsøkonomenes kandidat ble oppnevnt  

Claire Armstrong er foreslått av oss i Samfunnsøkonomene. 

Samfunnsøkonomene foreslo professor Claire Armstrong ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, som kandidat til prisrådet fordi Claire har gjort et solid inntrykk i Rådet for SSB. Hun forsker på ressursøkonomi, fiskeriøkonomi, verdsettelse av økosystemtjenester mv, så hennes erfaring er svært relevant for prisrådet. 

Noen av prisrådets oppgaver:
Prisrådet har som oppgave å fastsette priser som grunnlag for skatten. Rådet får i oppgave å fastsette markedspriser for skatteformål, det vil si den prisen som ville vært avtalt mellom to uavhengige parter. Prisrådet skal sette bindende priser til bruk ved fastsetting av grunnrenteskattepliktig inntekt  fra 1. juli 2024. 

På regjeringens nettsider skriver de at i vurderingen av rådets sammensetning har departementet lagt vekt på kandidatenes kompetanse, uavhengighet og hensyn til geografisk og kjønnsmessig balanse. Da er det ekstra stas at Professor Claire Armstrong som var vårt førstevalg fikk plass i prisrådet sammen med 2 andre samfunnsøkonomer (Sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan (Tromsø) og Rådgiver Maren Bøe (Oslo)).

Om du ønsker å lese mer om prisådet og se alle medlemmene kan du gjøre det her.