Artikkelprisen

Samfunnsøkonomene deler hvert år ut en pris for den beste artikkelen i tidsskriftene Samfunnsøkonomen. Prisen deles ut ved Forskermøtet, som arrangeres i januar det påfølgende året, etter vurdering av artikkelpriskomiteen.

Artikkelprisen fra siste halvdel av 2022 og 2023

Prisen for beste artikkel i Samfunnsøkonomen for siste halvdel av 2022 og 2023 ble tildelt Endre Iversen, Kristine M. Grimsrud, Øyvind Nystad Handberg, Henrik Lindhjem og Ståle Navrud «Ser vi atter slike fjell og dalar? Avveiningen mellom lokaløkonomi og naturkostnader ved hytteutbygging» som ble publisert i Samfunnsøkonomen nr. 1/2023.

Les artiklene som har fått artikkelprisen de siste årene ved å klikke på lenkene nedenfor

Artikkelprisen 2020 – Det ble ikke utdelt pris.

Artikkelpriskomitéen består av:

Mads Greaker, OsloMet

Leo A. Grünfeld, Menon

Christian Jensen, University of South Carolina