Artikkelprisen

Samfunnsøkonomene deler hvert år ut en pris for den beste artikkelen i tidsskriftene Samfunnsøkonomen. Prisen deles ut ved Forskermøtet, som arrangeres i januar det påfølgende året, etter vurdering av artikkelpriskomiteen.

Artikkelprisen 2020

Det ble ikke gitt ut pris for beste artikkel i 2020

Artikkelprisen 2019

Prisen for beste artikkel i Samfunnsøkonomen for 2019 ble tildelt Ragnar Torvik «Ny teknologi, Produktivitetsvekst og Renter» som ble publisert i Samfunnsøkonomen nr 3 2019.

Les artiklene som har fått artikkelprisen de siste årene ved å klikke på lenkene nedenfor

Artikkelpriskomitéen består av:

Mads Greaker, OsloMet

Leo A. Grünfeld, Menon

Christian Jensen, UiS