Artikkelprisen

Samfunnsøkonomene deler hvert år ut en pris for den beste artikkelen i tidsskriftene Samfunnsøkonomen. Prisen deles ut ved Forskermøtet, som arrangeres i januar det påfølgende året, etter vurdering av artikkelpriskomiteen.

Artikkelprisen 2021 og halve 2022

Prisen for beste artikkel i Samfunnsøkonomen for 2021 og halve 2022 ble tildelt Sigve Tjøtta «Adam Smiths markedsteori: mistet og funnet” som ble publisert i Samfunnsøkonomen nr. 2 2021.

Les artiklene som har fått artikkelprisen de siste årene ved å klikke på lenkene nedenfor

Artikkelprisen 2020 – Det ble ikke utdelt pris.

Artikkelpriskomitéen består av:

Mads Greaker, OsloMet

Leo A. Grünfeld, Menon

Christian Jensen, UiS