Annonsering

Samfunnsøkonomen publiseres seks ganger i året. Abonnentente i Norge må beregne 1-3 dager ekstra til postgang.

Medieplan 2024:

Annonsepriser*

*Oppgitte priser kan endre seg i løpet av 2024.

Annonsemateriell skal være levert ferdig formgitt innen annonsefrist. Ta kontakt i god tid før frist ved behov for formgivingsassistanse så skal vi forsøke være behjelpelige (kr. 990,-).

Ta kontakt for spørsmål på tidsskrift@samfunnsokonomene.no

Annonse vil også bli lagt ut under «Ledige Stillinger», logo (gif) på høyre side av forsiden med lenke til ønsket ekstern side og reklamering via når Facebookside. Annonsen kan enten lastes opp i pdf, eller løpende (uformatert) tekst kan legges inn med hyperlenke.

Stillingsannonser på samfunnsokonomene.no og facebook

Ved ønske om å kun annonsere på nett er prisen kr. 990 ,- for annonsering både på hjemmesiden til Samfunnsøkonomene og facebooksiden.

Annonsen på nettsiden blir liggende til søknadsfrist er utløpt og kan ligge inntil én måned.

Mva tilkommer på alle oppgitte priser.