Abonnement/Bestilling

Per 1/1-2024 er abonnementsprisen kr 1450. Tidsskriftet faktureres per kalenderår. Oppsigelse av abonnement må være sekretariatet i hende innen 31/12 for oppsigelse av påfølgende år.

Per 1/1-2024 koster enkeltnummer kr 250,-.

Ønsker du å bestille enkeltnummer eller å abonnere på Samfunnsøkonomen kan du sende e-post til: post@samfunnsokonomene.no.