Artikkelprisen

Samfunnsøkonomenes forening deler hvert år ut en pris for den beste artikkelen i tidsskriftene Samfunnsøkonomen og Norsk Økonomisk Tidsskrift. Prisen deles ut ved Forskermøtet, som arrangeres i januar det påfølgende året, etter vurdering av artikkelpriskomitéen.

Artikkelpriskomitéen

Erling Steigum, BI

Siri Pettersen Strandenes, NHH

Lars Erik Borge, NTNU

 

Artikkelprisen 2014

Artikkelprisen for 2014 gikk til artikkelen “Fastpris på bøker”, skrevet av Øystein Foros (NHH), Erling J. Hjelmeng  (UiO)og Hans Jarle Kind  (NHH)  publisert i Samfunnsøkonomen nr. 4-2014.

NHH FIBE 2014 Hjelmeng Kind

 

Les artiklene som har fått artikkelprisen de siste årene ved å klikke på lenkene nedenfor.

Artikkelprisen 2014

Artikkelprisen 2013

Artikkelprisen 2012

Artikkelprisen 2011

Artikkelprisen 2010

Artikkelprisen 2009

Artikkelprisen 2008

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Gå til Akademikerne
  • Annonser: