Artikkelprisen

Samfunnsøkonomenes forening deler hvert år ut en pris for den beste artikkelen i tidsskriftene Samfunnsøkonomen og Norsk Økonomisk Tidsskrift. Prisen deles ut ved Forskermøtet, som arrangeres i januar det påfølgende året, etter vurdering av artikkelpriskomitéen.

Artikkelpriskomitéen

Erling Steigum, BI

Siri Pettersen Strandenes, NHH

Lars Erik Borge, NTNU

 

Artikkelprisen 2013

Artikkelprisen for 2013 gikk til artikkelen “Migrasjonsstrømmenes påvirkning på lønns- og arbeidsvilkår”, skrevet av Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum, begge ved Frischsenteret,  publisert i Samfunnsøkonomen nr. 3-2013.

Samfunnsokonomen_018_01_A   Samfunnsokonomen_018_02_A

 

Les artiklene som har fått artikkelprisen de siste årene ved å klikke på lenkene nedenfor.
Artikkelprisen 2013

Artikkelprisen 2012

Artikkelprisen 2011

Artikkelprisen 2010

Artikkelprisen 2009

Artikkelprisen 2008

  • Annonser: