Tillitsvalgtsamling for tillitsvalgte i Samfunnsøkonomene 2024

Tillitsvalgt

Dato 30. okt - 01. nov
Sted
Påmeldingsfrist
Til påmelding

Tid: 30.okt – 1.nov
Sted: TBA

Samfunnsøkonomene inviterer årlig til en fellessamling for alle tillitsvalgte. På samlingen gjennomgår vi relevante temaer for tillitsvalgte blant annet kommunikasjon og forhandling med arbeidsgiver og grunnleggende arbeidsrett. Kurset er også en unik anledning for erfaringsutveksling.

Mer informasjon kommer fortløpende, men hold av datoen!