Samfunnsøkonomenes Valutaseminar 2024

Dato 01. feb
Sted Oslo Militære Samfund, Oslo
Adresse: Myntgata 3, 0151 Oslo
Påmeldingsfrist 25. jan
Kurset er gjennomført

Tema for årets konferanse er «Økonomen og virkeligheten»

Velkommen til Valutaseminaret 2024! Denne gangen fokuserer vi på i hvilken grad økonomenes forståelse av verden, samt modellene og politikken vi anbefaler, er like treffende som vi ønsker. Programmet deles inn i tre bolker: (i) Økonomenes virkelighetsforståelse: Ser vi på de riktige tingene? Tar vi nok hensyn til eksternaliteter som er vanskelige å måle? Eller måler vi rett og slett helt feil ting?, (ii) Bruker vi de rette verktøyene (modelldiskusjon), og (iii) Anvendes eventuell innsikt på hensiktsmessig vis når faglige råd gjøres om til politikk.

Innlederne er:

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum
Ole Christian Bech-Moen, Norges Bank
Karen Helene Ulltveit-Moe, UiO
Knut Einar Rosendal, NMBU
Martin Skancke, Skancke Consulting
Camilla Stoltenberg, NORCE
Ranveig Falch, UiB
Olav Slettebø, SSB

Utdeling av Prognoseprisen ved Genaro Sucarrat, Handelshøyskolen BI

Programmet begynner kl. 09.00, med registering fra kl. 08.30.
Programmet avsluttes kl 17.00, men det blir vil bli servert tapas fra kl.17.00 – 19.00

Deltakeravgift:
Medlem: 2900,-
Ikke-medlem: 3900,-

I år har vi redusert pris for studentmedlem og pensjonistmedlem 300,- (Begrenset antall plasser)
Sponset av Professor Wilhelm Keilhaus Minnefond

Det er bindende påmelding.

Ved spørsmål, send e-post til: marianne.rustand@samfunnsokonomene.no

Velkommen til faglig påfyll og hyggelig samvær!

Programkomiteen består av
Lene Sauvik, Oddmund Berg, Håvard Hungnes og Vibeke Øi