Samfunnsøkonomenes valutaseminar 2023

Åpnet treff

Dato 02. feb
Sted Oslo Militære Samfund, Oslo
Påmeldingsfrist 26. jan
Kurset er gjennomført

Oslo Militære Samfund (Oslo) torsdag 2. februar

Tema for årets konferanse er «Konkurranseevne»

Konkurranseevne har alltid hatt en stor plass i diskusjonene om norsk økonomi, som i lønnsoppgjøret, ved diskusjon av støtteordninger til bedriftene og ved diskusjoner av veivalg for nasjonen fremover mm. Men hva betyr egentlig konkurranseevne i dag? I årets seminar ønsker vi å belyse ulike innfallsvinkler til dette begrepet, og om endringer i global økonomi eventuelt bør påvirke hvordan konkurranseevne måles

Innlederne er:

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum
Ole Christian Bech-Moen, Norges Bank
Victor Norman, NHH
Erling Holmøy, SSB
Tina Søreide, Konkurransetilsynet
Tyra Merker, University of Amsterdam
Ingrid Hjort, Handelshøyskolen BI
Gyrid Skalleberg Ingerø, Kongsberggruppen
Bernt Apeland, Hovedorganisasjonen Virke

Utdeling av Prognoseprisen ved Genaro Sucarrat, Handelshøyskolen BI

Programmet begynner kl. 09.00, med registering fra kl. 08.30. Vi avslutter med tapas fra kl. 17.00.

Deltakeravgift er:

Medlemmer: 2600,-

Ikke medlemmer: 3650,-

Studentmedlem/PhD studentmedlem: 500,-

Velkommen til faglig påfyll og hyggelig samvær!

Vennlig hilsen programkomiteen

Lene Sauvik, Oddmund Berg, Håvard Hungnes, Terje Strøm og Vibeke Øi