Samfunnsøkonomenes tillitsvalgtskurs

Tillitsvalgt

Tillitsvalgte
Dato 23. nov - 25. nov
Sted Praha
Påmeldingsfrist 12. okt
Kurset er gjennomført

Samfunnsøkonomene inviterer tillitsvalgte til hyggelige og lærerike dager i Praha.

Samfunnsøkonomene inviterer tillitsvalgte i samtlige sektorer til en hyggelig samling i Praha 23.-25. november. Kurset vil ha et spennende faglig innhold med innføring i tillitsvalgtsvervet, hvordan du som tillitsvalgt kan gjøre en best mulig jobb, relevante arbeidsrettslige problemstillinger

Foreløpig program

Onsdag
13.00
Lunsj
14.00
Introduksjon og presentasjon av Samfunnsøkonomene
15.00
Forhandlinger og forhandlingsteknikk
Torsdag
09.00
Forhandlinger og forhandlingsteknikk forts.
12.00
Lunsj
13.00
Grunnleggende arbeidsrett for tillitsvalgte
16.00
Sosial aktivitet
Fredag
09.00
Et arbeidsliv for alle, avtalen om inkluderende arbeidsliv
09.30
Hvordan ivareta medlemmenes personvern
10.00
Felles transport til flyplassen

Foredragsholder

Roar Thun Wægger driver Wægger Negotiation Institute og er Harvard PON’s og Pepperdine Straus’ Institute utdannet forhandler, mekler og konfliktløsningsspesialist. Han vil holde foredrag om forhandlinger og forhandlingsteknikk.

Foredragsholder

Sigurd Løkholm er advokat og genreralsekretær i Samfunnsøkonomene. Han vil blant annet innlede med en presentasjon om foreningen og forelese om grunnleggende arbeidsrett.

Foredragsholder

Maria Sperre er advokatfullmektig og forhandlingssjef i Samfunnsøkonomene. Hun vil forelese om grunnleggende arbeidsrett.