Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 2022

Åpnet treff

Høstkonferansen
Dato 11. okt
Sted Gamle Logen, Oslo
Påmeldingsfrist 01. okt
Kurset er gjennomført

Fordeling i en verden i krise

På kort tid har samfunnet skiftet fokus vekk fra pandemi og smitteverntiltak til ustabile energimarkeder, inflasjon og krig i Europa. Hvem er vinnerne og taperne i den nye økonomiske perioden vi nå entrer? Konferansen trekker frem tre hovedtema: Handel, energiknapphet og inflasjon.

Programmet Inneholder bidrag fra:

  • Enisse Kharroubi, seniorøkonom, Bank of International Settlements (BIS).
  • Rolf Golombek, seniorforsker, Frischsenteret
  • Bente Halvorsen, seniorforsker, SSB
  • Orvika Rosnes, seniorforsker og partner, Vista Analyse
  • Marie Steen, førsteamanuensis, NMBU.
  • Martin Blomhoff Holm, Assistant Professor, UiO
  • Olav Slettebø, seniorrådgiver, SSB

Programmet begynner kl. 13.00. Enkel mat blir servert. Vi avslutter med fingermat og drikke fra kl. 16.30 fram til ca. kl. 18.00.

Velkommen til faglig påfyll og samvær! Påmelding åpner snart.

Vennlig hilsen programkomiteen

Ingrid Hjort

Helene Røhr

Haakon Vennemo