Kurs i håndtering av endringsprosesser i statlig sektor

Tillitsvalgt

Dato 08. feb - 09. feb
Sted Son Spa, Hollandveien 30m 1555 SON
Påmeldingsfrist 21. nov
Påmelding er avsluttet

Dette kurset er nå fullt

Samfunnsøkonomene inviterer, sammen med Juristforbundet og Samfunnsviterne, tillitsvalgte i staten til kurs i håndtering av endrings- omstillingsprosesser 8.-9. februar. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Offentlig sektor er i stadig utvikling. Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen virksomhet, eller endringsprosesser som gjelder større deler av forvaltningen. Kravet om større effektivitet og større avkastning på midler som investeres i offentlig virksomhet kommuniseres tydelig. Som tillitsvalgt er det viktig å kunne finne sin posisjon i lokale endringsprosesser. Kurset fokuserer på viktige utviklingstendenser i offentlig forvaltning, behov for endringer og omstillinger i offentlig sektor, omstillinger i et juridisk perspektiv – herunder lov- og avtaleverk, medbestemmelse og tillitsvalgtes rolle – virkemidler og muligheter ved omstilling, omstilling og karriereutvikling og omstilling i et arbeidsmiljøperspektiv.

Kurset er primært tilpasset statlig sektor, men interesserte fra Spekter Helse og kommunal sektor kan også melde seg på.

Praktisk informasjon

Samfunnsøkonomene dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere – også de som er bosatt i Son eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Det arrangeres felles busstransport tur/retur hotellet fra Oslo Bussterminal.

Det tas forbehold om ledige plasser og endelig bekreftelse for deltakelse på kurset blir sendt ut etter påmeldingsfristen.