Kurs i forhandlingsteknikk for tillitsvalgte i Spekter-området

Tillitsvalgt

Dato 22. mar - 23. mar
Sted Clarion Hotel The Hub
Påmeldingsfrist 13. feb
Kurset er gjennomført

God tillitsvalgtsopplæring er et viktig satsingsområde for foreningene, og våre kurs og konferanser er en fin arena å treffe andre tillitsvalgte i sammenliknbare virksomheter.

Kurset er beregnet på både nye og mer erfarne tillitsvalgte. Kurset gir en kort innføring i Spekterområdet, herunder avtaleverk og forhandlingsmodell. Det vil være en gjennomgang av tallgrunnlag og sentrale begreper, med hovedfokus på forhandlingsteknikk i lokale forhandlinger. Dag 2 vil det være et forhandlingsspill hvor det gjennomføres en «reell» forhandling, med arbeidsgiver og arbeidstakerparter.

Praktisk informasjon

Samfunnsøkonomene dekker reise, kursavgift og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Deltaker bestiller selv nødvendig transport. Utgifter oversendes sammen med reiseregningsskjema til post@samfunnsokonomene.no. Ytterligere praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere – også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

I forkant av kurset anbefaler vi at dere ser følgende e-læringsfilmer på våre hjemmesider:

  • Om avtaleverk i Spekter- området
  • Om tillitsvalgtrollen i SAN
  • Forhandlingssystemet i Spekter – SAN og/eller Akademikere helse

Disse er tilgjengelige ved innlogging.

Program

Onsdag 22. mars
11.00
Innføring i Spekterområdet – avtaleverket og forhandlingsmodell
12.00
Tallgrunnlag og beregninger – herunder frontfaget, overheng og glidning
13.00
Lunsj
14.00
Forhandlingsteknikk
17.00
Avslutning
Torsdag 23. mars
09:00
Introduksjon til forhandlingsspill
10.30
Forhandlingsspill
13.00
Lunsj
14.00
Forhandlingsspillet fortsetter, oppsummering og avslutning
16.00
Avslutning

Det vil kun være anledning til å følge kurset fysisk.