Kræsjkurs: SØK1002 – Mikroøkonomisk analyse

Student

Dato 22. nov
Sted NTNU, Adolf-Øien bygget A32
Påmeldingsfrist
Kurset er gjennomført

Studentrepresentantene ved NTNU ønsker alle våre studentmedlemmer velkommen til kræsjkurs!

Gå til den lokale Samfunnsøkonomene-kontoen for NTNU for informasjon om påmelding.