Kandidattreffet 2023

Student

Dato 16. feb
Sted Ullevaal Meet
Påmeldingsfrist 09. feb

Samfunnsøkonomene inviterer alle våre studentmedlemmer til årets store begivenhet, Kandidattreffet 2023. Arrangementet blir avholdt 16. februar 2023 på Ullevaal Meet i Oslo.

Du vil få muligheten til å høre mer om:

 • Finansdepartementet
 • Oslo Economics
 • Vista analyse
 • Riksrevisjonen
 • Norges Bank
 • Thema consulting group AS
 • Statens transportvirksomheter (Avinor AS, Bane NOR SF, Nye Veier AS, Kystverket, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen)
 • PwC
 • Departementene
 • NVE
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Statistisk sentralbyrå
 • Menon economics

Kandidattreffet består også av speed-intervjuer, case-løsning og spennende foredrag. Speed-intervjuet er et svært populært tilbud, men det er helt valgfritt å delta. Det er satt av 12 minutter til intervjuet. Tidligere har speed-intervjuene blitt brukt til videre ansettelse for flere av virksomhetene. Et kjapt intervju på Kandidattreffet kan åpne dører og gir deg en unik mulighet til å bli kjent med bedriftene. Samtidig, er dette veldig god trening med tanke på fremtidig jobbsøkerprosess. Dersom dette høres spennende ut bør du trykke «ja» på spørsmålet om deltakelse på speed-intervju under påmeldingen, for så å oppgi hvem du helst vil til. vi forsøker etter beste evne å sette opp alle etter deres 1. prioritet.

I år skal både Finansdepartementet og Vista Analyse holde case-konkurranse! Dette er en fin mulighet til å utfordre din egen kunnskap og vise hva du faktisk kan for både seg selv og virksomhetene. Case-oppgavene er tilnærmet lik hvordan en samfunnsøkonom trekker ut, analyserer og formidler informasjon i arbeidslivet, og temaene er alltid svært dagsaktuelt. Du vil ikke løse en slik oppgave alene, vi deler gruppene inn i lag. Det er ikke avgjort hvor mange det blir på hvert lag, men vi vil forsøke å lage grupper på 4-6 personer. Finansdepartementet og Vista Analyse vil også kåre en vinner for beste løsning, og det vil selvfølgelig bli utdeling av premie!

Program

09.00
Registrering av studentene
09.30
Presentasjon av virksomhetene
10.20
Pause
10.35
Presentasjon av vikrsomhetene
11.35
Lunsj
12.30
Case med Finansdepartementet (gruppe 1). Stands, speed-intervjuer og CV-bilder (gruppe 2)
13.30
Case med Vista analyse (gruppe 2). Stands, speed-intervjuer og CV-bilder (gruppe 1)
14.30
Stands, speed-intervjuer og CV-bilder
15.30
Kahoot, CV-bilder og speed-intervjuer
15.45
Presentasjon av beste caseløsning