Invitasjon til faglig foredrag i forkant av generalforsamlingen

Dato 13. jun
Sted Oslo
Påmeldingsfrist
Kurset er gjennomført

I forkant av generalforsamlingen 13. juni inviterer vi alle medlemmer til faglig foredrag med Gisle J. Natvik. 

·       Tema: Husholdningsdata og makroøkonomi. -Empiriske resultater for Norge
·       Tid: Tirsdag 13. juni kl. 17.00-17.50 (Mingling og tapas fra kl. 16.30)
·       Sted: Juristenes hus, kantinen

I Norge har vi god tilgang på data for husholdningenes økonomiske tilpasning. Hva kan dette lære oss om sentrale makroøkonomiske spørsmål? Gisle J. Natvig vil presentere resultater fra nylig forskning på husholdningenes sparing, konsum, gjeld og effekter av prisendringer på formuesobjekter. 

Alle medlemmer er også velkomne til å delta på generalforsamling i Samfunnsøkonomene i etterkant av foredraget.

Vennlig hilsen 
Samfunnsøkonomene