Grunnkurs for tillitsvalgte i statlig sektor

Tillitsvalgt

Dato 11. mar - 13. mar
Sted København
Påmeldingsfrist 23. feb
Kurset er gjennomført

Invitasjon til felles grunnkurs for tillitsvalgte i statlig sektor i København 11 – 13. mars 2024

Vi inviterer til felles grunnkurs i København for tillitsvalgte i statlig sektor.

Grunnkurset tar sikte på å gi opplæring i avtaleverk og annet som er relevant for utøvelsen av vervet som tillitsvalgt i statlig sektor. Du vil lære mer om rollen som tillitsvalgt og møte andre tillitsvalgte fra Psykologforeningen og flere av de andre Akademikerforeningene.

Program er ikke klart enda, men temaer som tillitsvalgtes rolle, hovedavtalen og hovedtariffavtalen i staten, arbeidsgivers styringsrett og samarbeid med andre akademikerforeninger vil bli tatt opp.

Detaljert program med sosial del for samlingen vil bli sendt ut senere.

Sted og opphold:

Grunnkurset avholdes mandag 11.mars – onsdag 13.mars 2024 i København

Vi har bestilt overnatting fra mandag til onsdag med enkeltrom til alle deltakere. Dere skal derfor ikke bestille hotellrom selv. Overnatting og felles måltider under konferansen dekkes av foreningen. Utgifter til bar, minibar, ekstra opphold etc dekkes av deltakeren selv.

Dere skal altså IKKE reservere rom direkte med hotellet for perioden 11.mars – 13 mars 2024. Eventuelle overnattinger utover dette må bestilles og betales direkte med hotellet. Vi har dessverre ingen avtale med hotellet om pris for ekstra overnattinger.

Det forutsettes at deltakere overnatter på hotellet og deltar på kursets sosiale del, herunder felles middager. Det er ikke anledning til å ha med ledsager under kursdagene.

Reise og utgifter:

Vi starter grunnkurset mandag 11.mars kl 14.00, etter lunsj.

Anbefalt utreise fra Oslo vil være med Norwegian, flight D83221 klokken 09.15(ankomst København klokken 10.30).

Anbefalt hjemreise fra København vil være med Norwegian, flight DY941 klokken 15.40(ankomst Oslo klokken 16.55).

Dersom du velger annen utreise eller hjemreise enn det vi skisserer her, må du dokumentere pris på vår anbefalte reise på bestillingstidspunktet, med utskrift eller skjermbilde hvor pris fremkommer (med tilslutning til din hjemby om det er aktuelt). Dette for at vi skal kunne regne ut et eventuelt mellomlegg du selv må dekke.

Du vil bli bedt om å bestille flybilletter så fort du får bekreftelse på at du har fått plass på kurset. I stedet for å gå direkte på flyselskapets hjemmesider, ber vi om at du benytter Finn.no for å finne de rimeligste billettene: https://www.finn.no/reise/

Reiseutgifter blir dekket av din primærforening mot innsending av reiseregning. Foreningen dekker billigste reisemåte, med de begrensninger som er nevnt ovenfor.

Psykologforeningens retningslinjer for reiser ved tillitsvalgtkurs og reiseregningsskjema vil bli sendt ut med bekreftelsen. Praktiske spørsmål vedrørende dekning av utgifter og bestilling av billetter vil fremgå av retningslinjene. Spørsmål som ikke besvares i disse kan rettes til kari@psykologforeningen.no

Permisjon:

Grunnkurset er en del av tillitsvalgtopplæringen. Deltakelse gir rett til fri med lønn i henhold til bestemmelsene i hovedavtalen i staten § 38 for tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte. Dersom du opplever at arbeidsgiver ikke ønsker å gi permisjon ber vi om at du tar kontakt med oss på ja@psykologforeningen.no

Bekreftelser og detaljert program sendes ut så snart påmeldingsfristen er ute, herunder med beskjed om å bestille flybilletter.

Vi ønsker at flest mulig deltar. Dersom det blir stor interesse vil vi forsøke å imøtekomme dette. Vi kommer til å foreta en prioritering dersom det blir flere deltakere enn vi har plass til.