Frokostmøte i Trondheim

Åpnet treff

Dato 29. nov
Sted Britannia hotell, Trondheim
Påmeldingsfrist 21. nov
Kurset er gjennomført

  • Foredragsholder: Tore Sager, NTNU
  • Tittel: «Kan man stanse svake prosjekter oftere og tidligere?»
  • Tid: Tirsdag 29. november kl. 0800 (enkel frokost serveres)

Internasjonal forskningslitteratur indikerer at store offentlige prosjekter ofte skaper sin egen dynamikk av forventninger, interesser, hensyn til irreversible kostnader, politiske markeringsbehov, og rivalisering i konkurransen om offentlige midler. Denne dynamikken kan gjøre det utfordrende å stoppe svake prosjekter, og utfordringene blir større jo lengre planleggingen har kommet.

Tore Sager er professor emeritus ved NTNU, og er tilknyttet forsker i forskningsprogrammet Concept. Concept utvikler kunnskap som sikrer bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer.

Vi  ønsker velkommen til Samfunnsøkonomenes frokostmøte om temaet «Kan man stanse svake offentlige prosjekter oftere og tidligere?»

Vi ses i Trondheim til enkel servering og spennende foredrag!