Frokostmøte i Oslo med professor Steinar Holden

Tillitsvalgt

Dato 28. apr
Sted Kristian Augusts gate 9, Oslo. 1. etasje
Påmeldingsfrist 28. apr
Kurset er gjennomført

Innhold

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo

Tema

«Hvordan skal vi håndtere en ny og farlig virusvariant? Rapport fra Ekspertgruppen for samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak.»

Regjeringens nye koronastrategi ble lagt frem for Stortinget 6. april. Samtidig ble hovedrapporten fra Ekspertgruppen for samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak publisert.

Ekspertgruppen fikk i oppdrag å bidra med innspill til en revidert strategi for hvordan Norge på lengre sikt skal håndtere covid-19.

Gruppen presenterer beregninger og vurderinger av samfunnsmessige konsekvenser av pandemi og smitteverntiltak som belyser viktige strategivalg i håndteringen av pandemien. Gruppen konkluderer at helsevesenets kapasitet til å håndtere en pandemi bør styrkes betydelig. Det vil redusere et mulig fremtidig behov for bruk av strenge smitteverntiltak.

Tid

Torsdag 28. april kl. 08:00-09:00. (enkel frokost serveres fra kl. 07:30)

Sted

Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo. 1. etasje.

Forbehold om antallsbegrensing.

Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer og er gratis.

Foredragsholder

Professor Steinar Holden, Økonomisk institutt, UiO

Frokost-/lunsjmøtene gir faglig påfyll og mulighet til diskusjon. Vi tar gjerne imot tips og ønsker om aktuelle tema for slike møter, gjerne også forslag til innleder.
Send e-post til: post@samfunnsokonomene.no