Ansettelsesprosesser i offentlig sektor

Tillitsvalgt

Dato 14. nov - 15. nov
Påmeldingsfrist 03. okt
Kurset er gjennomført

Målet for kurset er å gi tillitsvalgte og ansattrepresentanter i statlig sektor større kunnskap om ansettelsesprosesser i staten – herunder regelverk, rolleforståelse og prosedyrer.


Etter endt kurs vil du ha grunnleggende innsikt i og kunnskap om:

  • Regelverket for ansettelsesprosesser i statlig sektor
  • Rollen som tjenestemannsrepresentant i stillingskunngjøringen
  • Selve innstillings- og ansettelsesprosedyren
  • Stillingsintervjuer
  • Vurdering av søkere
  • Likebehandling og ankemuligheter.

 
Kurset er beregnet på våre medlemmer og tillitsvalgte som sitter som ansattrepresentanter i innstillings- og ansettelsesråd i statlige virksomheter. Tillitsvalgte som jobber med spørsmål om ansettelser mv. oppfordres også til å delta.


Praktisk informasjon
Samfunnsøkonomene dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere, også de som er bosatt i Son eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Det vil ikke være anledning til å følge kurset digitalt.