Endringsprosesser i offentlig sektor

Tillitsvalgt

Dato 09. feb - 10. feb
Sted Son Spa, Hollandveien 30m 1555 SON
Påmeldingsfrist 16. des
Kurset er gjennomført

Målgruppe

Kurset er primært tilpasset statlig sektor, men interesserte fra kommunal sektor og spekter-Helse kan også delta.

Innhold

Kurset innleder normalt med foredrag med en representant fra departementet.  Her blir status i statens omstillingsprosesser gjennomgått samtidig som vi ser på utviklingstendenser i offentlig forvaltning.

Kurset gjennomgår aktuelt lov- og avtaleverk, hvilke avtalte virkemidler som kan benyttes samt hvordan medlemmenes interesser ivaretas. Kurset har videre fokus på samarbeidet internt i Akademikerne når det gjelder omstillingsprosesser.  Det er også et nyttig foredrag om hvordan endringsprosesser påvirker arbeidsmiljøet.

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte.

Det arrangeres felles busstransport tur/retur hotellet fra Oslo Bussterminal.

Kurset arrangeres i samarbeid med Juristforbundet, Samfunnsviterne og Samfunnsøkonomene.

Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest to uker før kursstart.