Samfunnsøkonomene inviterer i samarbeid med Samfunnsviterne til frokostmøte i Stavanger

april 7, 2017

Vi har gleden av å invitere til frokostmøte i Stavanger

Tema: Inkludering, innovasjon og jobbvekst

Tid: Tirsdag 25. april kl. 08.00-09.30 (enkel frokost serveres fra kl. 07.30)

Sted: Danske Banks lokaler, Løkkeveien 107

 

Norge står ovenfor store utfordringer med å skape vekst og innovasjon gjennom nye næringer i årene som kommer, ikke minst i oljefylket Rogaland. Samfunnsviterne og Samfunnsøkonomene har i den forbindelse gleden av å invitere to innledere som skal ta oss gjennom denne spennende problematikken fra ulike ståsteder. Spørsmål som vil tas opp er: Hva skal til for å skape innovasjon? På hvilken måte har mangfold betydning for innovasjonskraft? Hva betyr jobbvekst i praksis? Og hvordan er det å skape og drive sin egen virksomhet?

 

Innledere:

Marte Solheim: Om Spice girls og ulveflokk-syndromet: korleis kan ulike former for mangfald auke innovasjonsevna?

Marte C.W. Solheim er postdoktor ved Senter for Innovasjonsforskning, på Handelshøgskulen i Stavanger/UiS. Ho disputerte for doktorgraden med avhandlinga «Innovation, Space, and Diversity». I doktorgradsavhandlinga undersøkte ho korleis ulike formar for mangfald påverka ulike former for innovasjon, ulikt. Ho såg mellom anna på utanlandsk arbeidskraft og deira rolle i innovasjonsprosessar, samstundes som at ho undersøkte korleis forskjellege eller liknande utdanning og erfaringsbakgrunnar påverka ulike typar innovasjonar.

 

Karl Dag Kjosavik: Employ  – Trygghet, orden og omsorg for folk som jobber for seg selv

Karl-Dag Kjosavik har vært frilanser i ca 20 år. Gjennom egen erfaring med å drive både enkeltpersonforetak og eget AS, har han god kjennskap til utfordringene som en frilanser står overfor. Kjosavik var ikke fornøyd med noen av de eksisterende løsningene, og stiftet derfor Employ AS i 2011. Employ er et selskap som ansetter frilansere, for på den måten å kunne gi frilansere trygge og gode rammer, kombinert med minst mulig administrasjon for den enkelte. Per mars 2017 har Employ 115 ansatte. Han vil fortelle om sine erfaringer, og om hvordan Employ har løst utfordringene.

Påmelding kan gjøres her innen mandag 24. april

(påmeldingslenke: https://samfunnsviterne.no/kurs/frokostseminaristavangeri)

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Gå til Akademikerne
  • Annonser: