Samfunnsøkonomene inviterer i samarbeid med Samfunnsviterne til frokostmøte i Bergen

april 7, 2017

Vi har gleden av å invitere til frokostmøte i Bergen

Tema: Omstillingen til kunnskapsbaserte arbeidsplasser.

Tid: Mandag 24. april kl. 08.00-09.30 (enkel frokost serveres fra kl. 07.30)

Sted: Danske Banks lokaler, Christian Michelsensgate 6b

 

Norge står ovenfor store utfordringer med å skape vekst og innovasjon gjennom nye næringer i årene som kommer. Innen oljerelaterte næringer er sysselsettingsvekst snudd til markert nedgang, samtidig som digitalisering gjør mange jobber overflødige i bank, finans og annen privat tjenesteyting. I vareproduserende næringer fortsetter trenden med at arbeidskraft erstattes med kapital gjennom automasjon og robotisering. Samtidig er myndighetene opptatt av at vi må arbeide mer.

 

Innledere:

Kjell Gunnar Salvanes : Skaper omstilling til kunnskapsbaserte arbeidsplasser nok jobber?

Kjell G. Salvanes er professor i samfunnsøkonomi ved NHH. Han forsker på arbeids- og utdanningsøkonomi og har publisert en rekke artikler internasjonalt på disse områdene. Salvanes er Joint Managing Editor for The Economic Journal. Han er medlem av den offentlig oppnevnte Produktivitetskommisjonen og en av lederne for NHHs nye senter for fremragende forskning Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality, and Rationality (FAIR).

 

Rolf Jens Brunstad: Vil vi jobbe så mye? Eller vil vi ta ut mer av velferden i form av fritid?

Rolf J. Brunstad er professor emeritus ved NHH. Hans forskningsinteresser omfattet arbeidsmarkedsøkonomi, jordbruksøkonomi og industral organisation og han har publisert internasjonalt innen alle tre områdene i tillegg til å ha bidratt til en rekke offentlige utredninger på de samme felter.

 

Påmelding kan gjøres her innen fredag 21. april

(påmeldingslenke: https://samfunnsviterne.no/kurs/frokostseminaribergenskap)

Ev spørsmål kan rettes til: marianne.rustand@samfunnsokonomene.no

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Gå til Akademikerne
  • Annonser: