Redaktører

Redaksjonen til Samfunnsøkonomen består av:

  • Jo Thori Lind, UiO
  • Klaus Mohn, UiS
  • Cathrine Hagem, SSB
  • Medlemsportalen
  • Annonser:

  • uten navn
  • 1263987831logo5