Redaktører

Redaksjonen til Samfunnsøkonomen består av:

  • Jo Thori Lind, UiO
  • Klaus Mohn, UiS
  • Cathrine Hagem, SSB
  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Gå til Akademikerne
  • Annonser: