Abonnement / Bestilling

Samfunnsøkonomen er et fagtidsskrift som formidler økonomisk forskning og oppdatering på hva som beveger seg innenfor det samfunnsvitenskaplige  feltet i Norge.

Som medlem av foreningen inngår abonnement på Samfunnsøkonomen i kontigenten. Man kan også abonnere på Samfunnsøkonomen direkte.

Per 1/1-2017 er abonnementsprisen kr 1100. Tidsskriftet faktureres per kalenderår.

Oppsigelse av abonnement må være sekretariatet i hende innen 31/12 for oppsigelse av påfølgende år.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Gå til Akademikerne
  • Annonser: