Råd og bistand

  • Vi tilbyr våre fagorganiserte medlemmer gratis råd og bistand i spørsmål knyttet til lønns- og ansettelsesvilkår. Vi hjelper deg dersom du har problemer i ditt arbeidsforhold. 
  • Juridisk database: medlemmer av Samfunnsøkonomene har tilgang til en juridisk kunnskapsdatabase, der du selv kan finne svar på det du lurer på. Kunnskapsdatabasen oppdateres fortløpende. Verktøyet er brukervennlig og er strukturert etter tema (alle knyttet til arbeidsforhold), som f.eks. ansettelse, arbeidsavtale, arbeidstid, lønn, ferie, permisjon, sykdom, pensjon og oppsigelse. Databasen inneholder også gode råd om regelverk for ulike livsfaser (se»Livsløpet»), f.eks. rettigheter ved svangerskap/adopsjon, samboerforhold, ekteskap, skilsmisse, alderdomsytelser, arv og testamenter.
  • Skal du signere kontrakt med ny arbeidsgiver eller reforhandle kontrakt? Vi bistår gjerne med råd og tips.
  • Samfunnsøkonomenes lønnsstatistikk kan være et nyttig verktøy dersom du skal forhandle lønn. Vi bidrar også gjerne med tips innen jobbsøking og forhandlingsteknikk. 
  • I offentlig sektor har vi i tillegg et nettverk av tillitsvalgte som veileder og hjelper deg i forbindelse med lønnsforhandlinger på arbeidsstedet. Samfunnsøkonomene er med i Akademikerne, hovedorganisasjonen for langtidsutdannede.
  • Tilgang til juridisk database. Logg deg på med brukernavn og passord (som du har fått tilsendt. Ta evt kontakt med sekretariatet).

Juridisk database: klikk her!

  • Annonser: