Råd og bistand

Vi   ivaretar  medlemmenes  interesser når det gjelder ansettelses-, lønns- og arbeidsforhold gjennom ordnede avtaleforhold. Rådgivning knyttet til dette får du gratis som medlem av Samfunnsøkonomene.

Samfunnsøkonomene har bl.a. følgende medlemstilbud til deg:

– Du får råd av rådgivere med solid og bred bransjekunnskap både på det individuelle og kollektive arbeidsrettsområde

– Vi bistår deg om ønskelig i dialogen med arbeidsgiver

– Skal du signere kontrakt med ny arbeidsgiver eller reforhandle kontrakt? Vi bistår gjerne med råd og tips.

– Samfunnsøkonomenes lønnsstatistikk kan være et nyttig verktøy dersom du skal forhandle lønn. Vi bidrar også gjerne med tips innen jobbsøking og forhandlingsteknikk.

– I offentlig sektor har vi i tillegg et nettverk av tillitsvalgte som veileder og hjelper deg i forbindelse med lønnsforhandlinger på arbeidsstedet. Samfunnsøkonomene er med i Akademikerne, hovedorganisasjonen for langtidsutdannede.

I tillegg bistår vi våre tillitsvalgte med rådgivning både innenfor den individuelle og kollektive arbeidsretten herunder med forhandlinger både sentralt og lokalt.

Vår kompetanse

– Unik kunnskap om samfunnsøkonomenes arbeidsmarked

– Lang erfaring innen individuell og kollektiv arbeidsrett

– Solid forhandlingskompetanse

Tilgang til juridisk database

Medlemmer av Samfunnsøkonomene har tilgang til en juridisk kunnskapsdatabase, der du selv kan finne svar på det du lurer på. Kunnskapsdatabasen oppdateres fortløpende. Verktøyet er brukervennlig og er strukturert etter tema (alle knyttet til arbeidsforhold), som f.eks. ansettelse, arbeidsavtale, arbeidstid, lønn, ferie, permisjon, sykdom, pensjon og oppsigelse. Databasen inneholder også gode råd om regelverk for ulike livsfaser (se»Livsløpet»), f.eks. rettigheter ved svangerskap/adopsjon, samboerforhold, ekteskap, skilsmisse, alderdomsytelser, arv og testamenter.Logg deg på med brukernavn og passord (som du har fått tilsendt. Ta evt. kontakt med sekretariatet).

Juridisk database: klikk her!

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Gå til Akademikerne
  • Annonser: