Medlemsfordeler

Ordinære medlemmer og studentmedlemmer

Som ordinært medlem og studentmedlem av Samfunnsøkonomene får du:

* Samfunnsøkonomene tar del i en samarbeidsavtale med våre nordiske søsterforbund. Ved arbeidsopphold i Danmark, Finland eller Sverige  får du tilgang til en rekke medlemstilbud gjennom de nordiske foreningene. Avtaleparter er: Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF), Jusek i Sverige, Finlands juristforbund, Statsviternes forbund i Finland (SVAL), Norges Juristforbund, samt Samfunnsviterne og Samfunnsøkonomene i Norge. Gjestemedlemskapet gjelder for 1 år. Kontakt sekretariatet for ytterligere informasjon.

Reserverte medlemmer

Er du reservert medlem har du tilgang til medlemsfordeler knyttet til profesjonen, altså deltakelse på kurs/konferanser med rabattert pris, gratis deltakelse på frokostmøter og tidsskriftet Samfunnsøkonomen.

Pensjonister

Ditt pensjonistmedlemsskap følger av den typen medlemskap du hadde da du var yrkesaktiv. Dette medfører bl.a. at tidligere ordinære medlemmer har tilgang til våre bank- og forsikringstjenester, mens tidligere reserverte medlemmer ikke har det.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Gå til Akademikerne
  • Annonser: