Medlemsfordeler

 

Som medlem av Samfunnsøkonomene får du:

 

* Samfunnsøkonomene tar del i en samarbeidsavtale med våre nordiske søsterforbund. Ved arbeidsopphold i Danmark, Finland eller Sverige  får du tilgang til en rekke medlemstilbud gjennom de nordiske foreningene. Avtaleparter er: Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF), Jusek i Sverige, Finlands juristforbund, Statsviternes forbund i Finland (SVAL), Norges Juristforbund, samt Samfunnsviterne og Samfunnsøkonomene i Norge.

Gjestemedlemskapet gjelder for 1 år.

For gjestemedlemskap, ta kontakt med sekretariatet!

  • Annonser: