Kontingentsatser 2017

Kontingent fastsettes av generalforsamlingen. Følgende kontingentsatser for kalenderåret 2017 ble vedtatt av generalforsamlingen i juni 2016:

 • Ordinære medlemmer – 3768 kroner (314 pr mnd)
 • 1. år i arbeid, ordinære – 1884 kroner (157 pr mnd)
 • Ektefelle, ordinære – 2760 kroner (230 pr mnd)
 • Reserverte medlemmer – 1800 kroner (150 pr mnd)
 • 1. år i arbeid, reserverte – 900 kroner
 • Ektefelle, reserverte – 864 kroner (72 pr mnd)
 • Studentmedlemmer 300 kroner
 • Pensjonistmedlemmer 864 kroner

 

Redusert kontingent

Det gis rabatt på kontingent for ektefeller/registrerte samboere, se oversikt over.

Ordinært medlem kan bli fritatt for kontingent etter søknad ved arbeidsledighet, militær/sivil førstegangstjeneste, ulønnet permisjon og andre tilfeller av vesentlig inntektsreduksjon. Medlemmer i 60 prosent stilling eller mindre innvilges halv kontingent for ett år ad gangen etter søknad. Medlemmer er selv ansvarlig for å oppdatere foreningen vedr. endringer som kan ha betydning for medlemskapet.

Ulike rabattordninger kan ikke kombineres.

Betaling av kontingent

Kontingenten betales enten månedlig via lønnstrekk (dersom arbeidsgiver tilbyr en slik ordning), eller ved faktura to ganger pr år (en gang pr år for studenter). Du kan også betale med eFaktura.

Skattefradrag for fagforeningskontingent

For inntektsåret 2016 var inntil 3850 kroner i fagforeningskontingent fradragsberettiget. NB: Dette gjelder kun ordinære medlemmer.

Dersom vi har registrert ditt personnummer, får skatteetaten automatisk melding om hvor mye du har innbetalt  i løpet av året. Dersom din fagforeningskontingent ikke tas med i ligningen automatisk, kan du kontakte sekretariatet vedr. personnummer.

 

Kontakt gjerne sekretariatet om du har spørsmål.

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: