Kontingentinformasjon

For kalenderåret 2014 gjelder følgende kontingentsatser:

Ordinært medlemskap  3 552,-

Studentmedlemskap       300,-

Reservert medlemskap 1 680,-

Pensjonistmedlemskap   810,-

  • Medlemsportalen
  • Annonser:

  • uten navn
  • 1263987831logo5