Bank og forsikring

Ordinære medlemmer og studentmedlemmer i Samfunnsøkonomene har tilgang til meget gunstige tilbud på bank- og forsikringsprodukter.

Samfunnsøkonomene har inngått nye bank- og forsikringsavtaler med hhv Danske Bank og Storebrand fra 1. januar 2015. Les mer her.

  • Annonser: