Bank og forsikring

Ordinære medlemmer og studentmedlemmer i Samfunnsøkonomene har tilgang til meget gunstige tilbud på bank- og forsikringsprodukter.

Kontakt sekretariatet om du vil vite mer.

  • Annonser: