Bank og forsikring

Medlemmer i Samfunnsøkonomene har tilgang til meget gunstige tilbud på bank- og forsikringsprodukter (gjelder ikke reserverte medlemmer).

Nå får våre medlemmer nye og bedre tilbud på bank- og forsikringstjenester med hhv. Danske Bank og Storebrand. Vår avtale med DNB opphørte 31. desember 2014.

For mer informasjon og/eller for å flytte dine bank- og forsikringsavtaler, benytt våre portaler:

Samfunnsøkonomforsikringen

Danske Bank

Kollektive forsikringer

De kollektive forsikringene er automatisk flyttet over fra DNB til Storebrand med virkning fra 1. januar 2015. Dette gjelder:

  1. Gruppeliv (dødsrisiko, uførekapital og uførerente)
  2. Innboforsikring
  3. Reiseforsikring
  4. Familieulykkesforsikring
  5. Studentforsikring

Har du allerede betalt premie for disse forsikringene til DNB, vil DNB betale tilbake den delen av premien som gjelder for 2015 i løpet av januar.

Dersom du ønsker å tre ut av de kollektive forsikringene og beholde dem i DNB, får du DNBs ordinære vilkår. Du må selv melde inn dette til DNB. Dersom du senere ønsker å slutte deg til Samfunnsøkonomenes kollektive gruppelivsforsikring, må du levere ny helseerklæring.

Andre forsikringer

Andre forsikringer må du selv flytte over til Storebrand for å oppnå de nye medlemsbetingelsene. Ta kontakt med Samfunnsøkonomforsikringen for tilbud og hjelp til flytting av forsikringer. Priser, informasjon og mulighet for å tegne forsikringer finner du på forsikringsportalen.

Bankkonti og lån

De nye rentebetingelsene for ulike lån kan du lese mer om på Samfunnsøkonomenes bankportal.
Danske Bank vil hjelpe deg med flytte lån og konti fra din nåværende bank, og vil på din forespørsel og fullmakt ta seg av oppsigelsen i din nåværende bank. Danske Bank avstår fra overføringsgebyrer og vil dekke de offentlige gebyrene ved flytting av lån.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Gå til Akademikerne
  • Annonser: