Råd og bistand

Samfunnsøkonomene hjelper deg dersom du har spørsmål om lønn, arbeidstid, omorganisering, eller annet som berører ditt arbeidsforhold. Vi ivaretar medlemmenes  interesser når det gjelder ansettelses-, lønns- og arbeidsforhold gjennom ordnede avtaleforhold. Rådgivning knyttet til dette får du gratis som medlem av Samfunnsøkonomene.

Samfunnsøkonomene har bl.a. følgende medlemstilbud til deg:

 • Du får råd av rådgivere med solid og bred bransjekunnskap både på det individuelle og kollektive arbeidsrettsområdet.
 • Skal du signere kontrakt med ny arbeidsgiver eller forhandle kontrakt? Vi bistår gjerne med råd.
 • Samfunnsøkonomenes lønnsstatistikk er et nyttig verktøy når du skal forhandle lønn. Vi bidrar også gjerne med tips innen jobbsøking og forhandlingsteknikk.
 • Har du spørsmål om ditt ansettelsesforhold, arbeidsavtale og arbeidstidsbestemmelser? Dine rettigheter knyttet til arbeidstid, permisjon og ferie? Konflikter og uenighet på arbeidsplassen? Vi gir deg råd og bistår deg i dialogen med arbeidsgiver om du ønsker det.
 • I offentlig sektor har vi i tillegg et nettverk av tillitsvalgte som veileder og hjelper deg i forbindelse med lønnsforhandlinger lokalt på ditt arbeidssted. Samfunnsøkonomene er med i Akademikerne, hovedorganisasjonen for langtidsutdannede.

 

Er du tillitsvalgt?

Vi bistår våre tillitsvalgte med

 • rådgivning innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett, herunder sentrale og lokale forhandlinger
 • alt som har med lokale lønnsforhandlinger å gjøre
 • kurs i avtaleverket, forhandlingsteknikk, omstilling og endringsprosesser, m.m.

 
Vår kompetanse

 • Unik kunnskap om samfunnsøkonomenes arbeidsmarked
 • Lang erfaring innen individuell og kollektiv arbeidsrett
 • Solid forhandlingskompetanse

 

Tilgang til juridisk database

Som medlem av Samfunnsøkonomene har du tilgang til en juridisk kunnskapsdatabase, der du selv kan finne svar på det du lurer på. Kunnskapsdatabasen oppdateres fortløpende. Verktøyet er brukervennlig og er strukturert etter tema (alle knyttet til arbeidsforhold), som f.eks. ansettelse, arbeidsavtale, arbeidstid, lønn, ferie, permisjon, sykdom, pensjon og oppsigelse. Databasen inneholder også gode råd om regelverk for ulike livsfaser (se «Livsløpet»), f.eks. rettigheter ved svangerskap/adopsjon, samboerforhold, ekteskap, skilsmisse, alderdomsytelser, arv og testamenter. Logg deg på med brukernavn og passord (som du har fått tilsendt, ev. kontakt sekretariatet).

Juridisk database: klikk her!

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Gå til Akademikerne
 • Annonser: