Ledig stipendiatstilling ved Frischsenteret

februar 9, 2018

STIPENDIATSTILLING

Stipendiaten vil arbeide innenfor arbeidsmarked- og trygdeforskning og inngår i prosjektet  «The decline in employment and the rise of its social gradient» ved Frischsenteret, med støtte fra Norges Forskningsråd. Arbeidet vil være knyttet til empiriske studier av sysselsettingsmønstre i Norge. Hovedmålet med prosjektet er å bidra til å forklare hvorfor vi har observert fallende sysselsetting blant unge voksne og hvorfor dette fallet har vært så sterkt knyttet til sosial bakgrunn.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til seniorforsker Knut Røed knut.roed@frisch.uio.no.

Søknaden må være Frischsenteret i hende senest 19. mars 2018

For mer informasjon om stillingen trykk HER

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: