Klima- og miljødepartementet i klima- og energiseksjonen søker etter rådgiver/seniorrådgiver (samfunnsøkonom)

Søknadsfrist: 09. oktober 2016

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Miljødirektoratet, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond. Klima- og miljødepartementet har ca. 250 tilsatte.

Les mer

Klima- og miljødepartementet søker etter førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (samfunnsøkonom)

Søknadsfrist: 9. oktober 2016

Les mer
  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Gå til Akademikerne
  • Annonser: