Programkomiteer

Høstkonferansen 2016:

 • Rolf J. Brunstad (NHH)
 • Eivind Bernhardsen (Finanstilsynet)
 • Kjersti-Gro Lindquist (Norges Bank)

 

Forskermøtet 2017:

 • Fredrik Wulfsberg (HiOA)
 • Tore Nilssen (UiO)
 • Gernot Peter Doppelhofer (NHH)
 • Jan Yngve Sand (UiT)

 

Valutaseminaret 2017:

 • Einar Thorsrud Lømo (Finanstilsynet)
 • Ole Andre Kjennerud (DNB)
 • Thomas von Brasch (SSB)
 • Hege Eliassen (Finansdepartementet)
 • Pål Winje (Norges Bank)

 

 

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: