Programkomiteer 2014

Forskermøtet 2014:

 • Genaro Sucarrat (Handelshøyskolen BI)
 • Kjell Erik Lommerud (Universitetet i Bergen)
 • Christian Riis (Handelshøyskolen BI)
 • Anne Borge Johannesen (NTNU)

 

Valutaseminaret 2014:

 • Henrik Borchgrevink (Norges Bank)
 • Line Asker (Finans Norge)
 • Ole Andre Kjennerud (DnB)
 • Eilev Jansen (SSB)
 • Pål Sletten (Finansdepartementet)

 

Høstkonferansen 2013:

 • Kjersti-Gro Lindquist (Norges Bank)
 • Torunn Bragstad (NAV)
 • Erling Holmøy (SSB)

 

 • Medlemsportalen
 • Annonser:

 • uten navn
 • 1263987831logo5