Konferansekalender

Høstkonferansen 2015: 6. oktober, Høyres Hus, Oslo

Forskermøtet 2016: 4. – 5. januar, NTNU, Tronheim

Valutaseminaret 2016: 3. februar, Voksenåsen Kultur og konferansesenter, Oslo

Kandidattreffet 2016: 4. mars, Radisson Blu, Oslo

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Gå til Akademikerne
  • Annonser: