Konferansekalender

Høstkonferansen 2014: 7. oktober, Høyres Hus, Oslo

Forskermøtet 2015: 5. – 6. januar, Universitetet i Bergen, Bergen

Valutaseminaret 2015: 2.-3. februar, Soria Moria hotell, Oslo

Kandidattreffet 2015: 27. februar, Radisson Blu, Oslo

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Gå til Akademikerne
  • Annonser: