Konferansekalender

Høstkonferansen 2016: 11. oktober, Grand hotel, Oslo

Forskermøtet 2017: 3. – 4. januar, HiOA, Oslo

Valutaseminaret 2017: 1. februar, Voksenåsen Kultur og konferansesenter, Oslo

Kandidattreffet 2017: 3. mars, Høyres hus, Oslo

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Gå til Akademikerne
  • Annonser: