Konferansekalender

Høstkonferansen 2017: 10. oktober, Grand hotel, Oslo

Forskermøtet 2018: 3. – 4. januar, NHH, Bergen

Valutaseminaret 2018: 31. januar, Voksenåsen hotell, Oslo

Kandidattreffet 2018: 2. mars, KS Agenda, Oslo

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: