Kurskalender 2017 – tillitsvalgte

 • Vilnius 24. -26. januar: Grunnkurs for tillitsvalgte i staten – introduksjon i lov- og avtaleverket, rollen som tillitsvalgt og kommunikasjon (i samarbeid med andre Akademikerforeninger.)
 • Oslo, 8. – 9. februar: SAN – konferansen: For tillitsvalgte i SAN – område 1-9
 • Son, 9. – 10. februar: kurs i endringsprosesser i offentlig sektor fokuserer på lov- og avtaleverk og rollen som tillitsvalgt i endringsprosesser (i samarbeid med Samfunnsviterne og Norges juristforbund.)
 • Gardermoen 23. mars: Konferanse for tillitsvalgte innen Spekter Helse (Samarbeid innen Akademikerne)
 • Oslo, 5. april: Kurs for tillitsvalgte i Spekter, område 1 – 9
 • Stockholm 6.-8. september: Forhandlingskurs tillitsvalgte i stat
 • Støtvig, 13.-14 september: Kurs for tillitsvalgte i Oslo Kommune
 • Son 16.-17. november: kurs i tilsettingsprosesser: Lov og avtaleverk og rollen som medlem i ansettelses- og instillingsråd (i samarbeid med Samfunnsviterne og Norges juristforbund.)
 • Høsten 2017 fellesopplæring KS: Lokale forhandlinger
 • Juni, august og september fellesopplæring Stat, hovedtariffavtalen i staten
 • Nettkurs – samarbeid og medbestemmelse
 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Gå til Akademikerne
 • Annonser: