Tariffutvalget

Tariffutvalget 2014/15

  • Grethe Hjelle, Akershus fylkeskommune – leder
  • Frode Lindseth, Skattedirektoratet
  • Thomas Bang, Oslo kommune
  • Espen Sirnes, Universitetet i Tromsø
  • Jan Inge Aas Eidem, Fagakademiet
  • Stein Cato Røsnæs, Østfold fylkeskommune
  • Siri Westgård, KS

 

Fra foreningens lover:

§ 9 TARIFFUTVALGET

9.1 Foreningen har en fagforening som skal ivareta sine medlemmers interesser når det gjelder lønns- og arbeidsforhold. Fagforeningen har egne vedtekter som bestemmes av fagforeningens årsmøte. Tariffutvalget er fagforeningens styre.

9.2 Alle medlemmer med unntak av studentmedlemmer er i utgangspunkt medlemmer av fagforeningen. Medlemmer kan etter eget ønske fritas for medlemskap i fagforeningen. Medlemmer som er medlem av annen forhandlingsberettiget organisasjon kan ikke være medlem av fagforeningen.

9.3 Fagforeningen skal opprette og forvalte et sikringsfond. Fagforeningens årsmøte vedtar fondets vedtekter.

  • Annonser: