Tariffutvalget

Tariffutvalget 2013/14

 • Frode Lindseth, Skattedirektoratet  – leder
 • Grethe Hjelle, Akershus fylkeskommune
 • Anita Melkevik, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Stein Cato Røsnæs, Østfold fylkeskommune
 • Jon Scheistrøen, Statistisk sentralbyrå
 • Arild Sæther, Universitetet i Agder
 • Siri Westgård, KS

 

Fra foreningens lover:

§ 9 TARIFFUTVALGET

9.1 Foreningen har en fagforening som skal ivareta sine medlemmers interesser når det gjelder lønns- og arbeidsforhold. Fagforeningen har egne vedtekter som bestemmes av fagforeningens årsmøte. Tariffutvalget er fagforeningens styre.

9.2 Alle medlemmer med unntak av studentmedlemmer er i utgangspunkt medlemmer av fagforeningen. Medlemmer kan etter eget ønske fritas for medlemskap i fagforeningen. Medlemmer som er medlem av annen forhandlingsberettiget organisasjon kan ikke være medlem av fagforeningen.

9.3 Fagforeningen skal opprette og forvalte et sikringsfond. Fagforeningens årsmøte vedtar fondets vedtekter.

 • Medlemsportalen
 • Annonser:

 • uten navn
 • 1263987831logo5