Tariffutvalget

Tariffutvalget 2015/16

 • Grethe Hjelle, Akershus fylkeskommune – leder
 • Thomas Bang, Oslo kommune
 • Jan Inge Aas Eidem, Fagakademiet
 • Frode Lindseth, International Monetary Fund (IMF)
 • Mari E. Smith, UiO
 • Camilla Nore, Finansdepartementet
 • Hilde Grimstad, Multiconsult

 

Fra foreningens lover:

§ 9 TARIFFUTVALGET

9.1 Foreningen har en fagforening som skal ivareta sine medlemmers interesser når det gjelder lønns- og arbeidsforhold. Fagforeningen har egne vedtekter som bestemmes av fagforeningens årsmøte. Tariffutvalget er fagforeningens styre.

9.2 Alle medlemmer med unntak av studentmedlemmer er i utgangspunkt medlemmer av fagforeningen. Medlemmer kan etter eget ønske fritas for medlemskap i fagforeningen. Medlemmer som er medlem av annen forhandlingsberettiget organisasjon kan ikke være medlem av fagforeningen.

9.3 Fagforeningen skal opprette og forvalte et sikringsfond. Fagforeningens årsmøte vedtar fondets vedtekter.

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Gå til Akademikerne
 • Annonser: