Tariffutvalget

 • Frode Lindseth, Skattedirektoratet  – leder
 • Grethe Hjelle, Akershus fylkeskommune
 • Anita Melkevik, Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Stein Cato Røsnæs, Østfold fylkeskommune
 • Jon Scheistrøen, Statistisk sentralbyrå
 • Arild Sæther, Universitetet i Agder
 • Siri Westgård, KS
 • Medlemsportalen
 • Annonser:

 • uten navn
 • 1263987831logo5