Sekretariatet/kontakt

Kontakt oss:

Åpningstid: 0900-1500.

tlf: 22 31 79 90
e-post: post@samfunnsokonomene.no
post – og besøksadresse: Kr. Augustsgt. 9, 0164 Oslo

Du finner oss også på facebook, twitterInstagram og LinkedIn.

Ansatte i sekretariatet:

 • Generalsekretær Anne-Sophie Redisch
  asr@samfunnsokonomene.no – tlf. 95 94 97 55
  Generalsekretæren leder sekretariatet, og forbereder og følger opp saker til foreningsstyret og utvalgene.

 

 • Konsulent Nina Risåsen
  nr@samfunnsokonomene.no – tlf. 22 31 79 94
  Regnskap, kontingent, generelle organisasjonsoppgaver, spørsmål knyttet til medlemskap, oppdatering av medlemsregisteret.

 

 • Prosjektleder Marianne Rustand
  mr@samfunnsokonomene.no – tlf. 22 31 79 93 – mobil 92 82 89 21
  Tidsskriftet, kurs og konferanser (herunder Forskermøtet, Valutaseminaret, Høstkonferansen og frokostseminarer).

 

 • Forhandlingssjef Marianne Kringlebotn
  mk@samfunnsokonomene.no – tlf. 92 66 67 78
  Lønns- og arbeidsvilkår, kontakt med og opplæring av tillitsvalgte, sentrale og lokale forhandlinger, bistand og juridisk rådgivning i spørsmål vedr. arbeidsforhold, samt studentsamarbeid/rekruttering.

 

Utenfor sekretariatet:

 

 • Medlemsportalen
 • Annonser: