Sekretariatet/kontakt

Kontakt oss:
tlf: 22 31 79 90
e-post: post@samfunnsokonomene.no
post – og besøksadresse: Kr. Augustsgt. 9, 0164 Oslo

Du finner oss også på facebook, twitterInstagram og LinkedIn.

Ansatte i sekretariatet:

Generalsekretær Anne-Sophie Redisch
asr@samfunnsokonomene.no
tlf 22 31 79 92
mobil 95 94 97 55
Generalsekretæren leder sekretariatet, og forbereder og følger opp saker til foreningsstyret og utvalgene.

 

Konsulent Nina Risåsen
nr@samfunnsokonomene.no
tlf 22 31 79 94
Regnskap, kontingent, generelle organisasjonsoppgaver, spørsmål knyttet til medlemskap, oppdatering av medlemsregisteret.

 

Prosjektleder Marianne Rustand
mr@samfunnsokonomene.no
tlf 22 31 79 93
mobil 92 82 89 21
Tidsskriftet, kurs og konferanser (herunder Forskermøtet, Valutaseminaret, Høstkonferansen og frokostseminarer).

 

Forhandlingssjef Marianne Kringlebotn
mk@samfunnsokonomene.no
tlf 22 31 79 95
mobil 92 66 67 78
Lønns- og arbeidsvilkår, kontakt med og opplæring av tillitsvalgte, sentrale og lokale forhandlinger, bistand og juridisk rådgivning i spørsmål vedr. arbeidsforhold, samt sosiale medier og studentsamarbeid/rekruttering.

  • Annonser: