Profesjonsutvalget

 • Trond Tørstad, KLP – leder
 • Knut Einar Rosendahl, UMB
 • Eivind Bernhardsen, Finanstilsynet
 • Torunn Bragstad, Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Rolf Jens Brunstad, Norges Handelshøyskole
 • Erling Holmøy, Statistisk Sentralbyrå
 • Kjersti-Gro Lindquist, Norges Bank
 • Espen Moen, BI
 • Medlemsportalen
 • Annonser:

 • uten navn
 • 1263987831logo5