Profesjonsutvalget

Profesjonsutvalget 2014/15

 • Trond Tørstad, KLP – leder
 • Knut Einar Rosendahl, NMBU/SSB
 • Eivind Bernhardsen, Finanstilsynet
 • Torunn Bragstad, Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Rolf Jens Brunstad, Norges Handelshøyskole
 • Erling Holmøy, SSB
 • Kjersti-Gro Lindquist, Norges Bank
 • Espen Moen, BI

 

Fra foreningens lover:

§ 10 PROFESJONSUTVALGET

10.1 Foreningen har et profesjonsutvalg. Profesjonsutvalget har ansvaret for at foreningen skal være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt, samt bidra til medlemmenes kompetanseutvikling innenfor faget og virke for fagets og utøvernes anseelse og innflytelse i samfunnet.

10.2 Profesjonsutvalget har ansvaret for foreningens konferanse- og kursvirksomhet (unntatt kurs knyttet til fagforeningsvirksomheten) og foreningens tidsskrifter.

 • Medlemsportalen
 • Annonser:

 • uten navn
 • 1263987831logo5