Profesjonsutvalget

Profesjonsutvalget 2014/15

  • Trond Tørstad, Vivens AS – leder
  • Eivind Bernhardsen, Finanstilsynet
  • Torunn Bragstad, Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Rolf Jens Brunstad, Norges Handelshøyskole
  • Erling Holmøy, SSB
  • Kjersti-Gro Lindquist, Norges Bank
  • Espen Moen, BI
  • Knut Einar Rosendahl, NMBU/SSB

 

Fra foreningens lover:

§ 10 PROFESJONSUTVALGET

10.1 Foreningen har et profesjonsutvalg. Profesjonsutvalget har ansvaret for at foreningen skal være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt, samt bidra til medlemmenes kompetanseutvikling innenfor faget og virke for fagets og utøvernes anseelse og innflytelse i samfunnet.

10.2 Profesjonsutvalget har ansvaret for foreningens konferanse- og kursvirksomhet (unntatt kurs knyttet til fagforeningsvirksomheten) og foreningens tidsskrifter.

  • Medlemsportalen
  • Annonser: