Øvrige utvalg

 

Kontrollkomitéen

 • Leif Asbjørn Nygaard, Nærings- og handelsdepartementet – leder
 • Nils Terje Furunes, DnB/pensjonist
 • Sven H. Kjelsrud, Finanstilsynet/pensjonist
 • Kjell Arne Brekke, UiO
 • Ingrid Rasmussen, Finansdepartementet

 

Styret i fagforeningens sikringsfond

 • Bernt Zakariassen, Verdipapirfondenes forening – leder
 • Øystein Dørum, DnB Markets
 • Halvor Hvideberg, Finansdepartementet

 

Valgkomitéen

 • Mari Elisabeth Smith, UiO
 • Lars Andreas Lunde, Høyres stortingsgruppe
 • Einar Nordbø, Norges Bank
 • Bent Vale, Norges Bank
 • Medlemsportalen
 • Annonser:

 • uten navn
 • 1263987831logo5